Samen werken aan toekomst apotheker

15 december, 2023

“Een gezamenlijke visie is key. Het is belangrijk dat iedere apotheker een steentje bijdraagt, want alleen dan kun je in 2040 staan waar je wilt zijn,” aldus Evianne van der Kruk, openbaar apotheker in Apotheek de Stelle in Rotterdam-Hoogvliet. Ze is een van de vier regiegroepleden van het visietraject ‘De apotheker in 2040’. De regiegroep zorgt ervoor dat apothekers zijn aangehaakt en dat ze hun zienswijze delen.

“We leven vaak in de waan van de dag, waardoor we niet snel de tijd nemen om een stapje terug te zetten en vooruit te kijken,” vertelt Ramon Contrucci, vierdejaars aios in de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Hij vindt het goed dat er nu gezamenlijk wordt nagedacht over waar ze als apothekers naartoe willen. “Er komen zoveel ontwikkelingen op ons af, zoals de dubbele vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en Artificial Intelligence. Als je daarop kunt voorsorteren, kun je bedreigingen tackelen en inspringen op kansen.” Ook Contrucci maakt deel uit van de regiegroep, die verder bestaat uit industrieapotheker Mirna Hessels en apotheker geneesmiddel en maatschappij Marijke de Vries. De regiegroep heeft het stokje overgenomen van de initiatiefgroep, die verantwoordelijk was voor de start van het visietraject.

Voor álle apothekers

“Waarom ik het belangrijk vind dat er een visie op de apotheker in 2040 komt?”, vraagt Hessels, werkzaam bij Abbvie. “Dat is simpel: als wij het niet doen, dan doet iemand anders het voor je. We moeten zelf de regie pakken.” De Vries vult aan: “Daarbij moeten we niet naar één soort apotheker kijken, maar juist naar wat voor iedere apotheker past.” De Vries werkt bij het Zorginstituut Nederland als secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad Commissie Geneesmiddelen. Door haar functie denkt ze veel na over de invloed op de maatschappij als geheel. “We moeten een zo optimaal mogelijk beeld voor iedereen creëren door alle perspectieven bij elkaar te leggen.”

Het visietraject ‘De apotheker in 2040’ is een van de eerste trajecten waarbij alle beroepsgerichte apothekersverenigingen samenwerken. Contrucci geeft toe: “Mijn eerste gedachte was: het wordt nog een uitdaging om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Maar al gauw werd het duidelijk dat de kernwaarde voor iedere apotheker hetzelfde is.” Van der Kruk: “Daarbij weten we allemaal een stukje over hoe de toekomst eruit komt te zien. Het is goed om dat samen te brengen.”

Werkatelier

De regiegroep werkt aan een programma voor een meerdaags werkatelier dat in januari 2024 plaatsvindt. Voor dit evenement zijn friskijkers, dwarsdenkers en gewoon-doeners uitgenodigd die met elkaar een goede afspiegeling vormen van alle belangen in het farmaceutisch domein: patiënten, apothekers, andere zorgverleners, industrie, medische technologie, wetenschap en onderwijs, beleidsbepalers en financiers. “Ik vind het heel belangrijk om van alle facetten mensen bij elkaar te hebben,” zegt De Vries. “Daarbij ligt de focus op mensen uit het werkveld, die nog niet eerder zijn aangesloten op het visietraject.”

Apothekers en niet-apothekers hebben tijdens een startconferentie en eerdere TransitieCafé’s in het traject de trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Van daaruit hebben zij een stip op de horizon gezet. “In het werkatelier denken we na over hoe we invulling gaan geven aan de kansen en uitdagingen,” vertelt Hessels. Dat leidt tot een visie op de apotheker in 2040 met strategische agenda. “Als er straks een concrete visie ligt, is het voor ons eenvoudiger om te communiceren wat wij als apothekers kunnen betekenen in de zorg. Want als wij het niet weten, hoe weten anderen dan hoe ze ons kunnen inzetten?” aldus Van der Kruk.

Volgens Contrucci krijgen apothekers door dit visietraject een kans om naar de toekomst te kijken. “Het is van belang dat het een gedragen visie wordt, iets van ons allemaal.” Hessels: “Het is daarbij essentieel om de common ground te zoeken: apothekers hebben dezelfde achtergrondkennis en leveren allemaal, welke functie ze ook hebben, een bijdrage aan de patiëntenzorg. Het is aan onze beroepsgroep om concrete plannen te maken om bij de stip op de horizon in 2040 te komen.”

Collectief visietraject

Er is veel dat apothekers onderling bindt, ondanks hun uiteenlopende specialismen. De beroepsgerichte apothekersverenigingen vinden het belangrijk om dat te versterken. Ook om de toegevoegde waarde van apothekers in de samenleving zichtbaarder te maken. Daarom hebben de KNMP, NVZA, NIA, VJA, JongNVZA en Jong NIA gekozen voor een collectief visietraject.

Auteur: Leanne Zuur, KNMP

Foto: Ruud Voest