Tweede stap in verfijnen conceptvisie apotheker in 2040

26 maart, 2024

Deelnemers van het online TransitieCafé hebben op 21 maart 2024 een tweede stap gezet in het verfijnen en complementeren van de conceptvisie op de apotheker in 2040. Onderwerpen als duurzaamheid, toegankelijkheid en interprofessioneel samenwerken kwamen aan de orde. Het online TransitieCafé volgt op een eerdere sessie waarbij vijftig deelnemers in Utrecht een eerste stap hebben gezet om de conceptvisie aan te scherpen.

Het TransitieCafé maakt deel uit van het traject om een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen op de apotheker in 2040, met bijbehorende strategische agenda. Het was de vierde keer dat een TransitieCafé werd georganiseerd. Het getekende beeldverslag hieronder geeft een samenvatting weer van de discussies en inzichten van de 45 aanwezigen.

Bekijk het getekende beeldverslag

Werkgroepen

De tien thema’s uit de strategische agenda zullen in werkgroepen verder worden vormgegeven. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Sterke positionering van apothekers;
  • Gepersonaliseerde zorg;
  • Verstevigen van het fundament van apothekers;
  • Intensieve samenwerking;
  • Regie op data;
  • Optimalisering en automatisering;
  • Verduurzaming;
  • Toekomstbestendig onderwijs;
  • Proactief arbeidsmarktbeleid;
  • Bekostiging op basis van geleverde diensten en zorg.

Apothekers die willen meedenken over de agenda van een van de thema’s, kunnen een mail sturen naar info@apotheker2040.nl.