DE APOTHEKER IN 2040

Brede dialoog over de toekomst van de apotheker

De samenleving, de arbeidsmarkt, de zorg, technologische mogelijkheden en het klimaat veranderen de komende jaren aanzienlijk. Apothekers krijgen net als anderen te maken met de impact van deze ontwikkelingen op hun rol, positie, en activiteiten. De vraag is hoe. Om te voorkomen dat we worden verrast, verkennen we met apothekers en andere deskundigen wat de belangrijkste (disruptieve) trends en ontwikkelingen voor apothekers zijn.

Het doel van het traject is een antwoord te ontwikkelen in de vorm van een gedeelde visie op de apotheker in 2040. Een visie die inspireert, uitdaagt en verbindt, met bijhorende strategische agenda. Hoe we tot de visie op De apotheker in 2040 en een strategische agenda komen en waarom het initiatief van alle beroepsgerichte apothekersverenigingen is, leggen we hierna uit.

Waarom 2040?

2040 is nog ver weg. Op hoe de wereld er dan uitziet hebben we slechts beperkt zicht. Toch richten we het vizier op 2040. Het biedt ons de mogelijkheid uit het hier en nu te treden, vrij te verkennen wat er op apothekers afkomt en hierop een effectieve respons te ontwikkelen.

Waarom een gezamenlijk traject?

Apothekers hebben uiteenlopende specialismen. Er is echter veel dat apothekers onderling bindt. De beroepsgerichte apothekersverenigingen vinden het belangrijk om dat te versterken. Ook om de toegevoegde waarde van apothekers in de samenleving zichtbaarder te maken.

Apothekers hebben een relatie met een groot aantal partijen, die mede hun werk of de ontwikkeling daarvan beïnvloeden. Om van hun ervaringen en deskundigheid gebruik te maken en de samenwerking te versterken, worden zij in dit traject betrokken.

Wie organiseren de dialoog?

Het visietraject wordt geleid door een regiegroep, die bestaat uit:

  • Evianne van der Kruk – openbaar apotheker
  • Ramon Contrucci – ziekenhuisapotheker
  • Mirna Hessels – industrieapotheker
  • Marijke de Vries – apotheker geneesmiddel en maatschappij

De start van het traject is georganiseerd door een initiatiefgroep, bestaande uit:

  • Aris Prins – openbaar apotheker
  • Claartje Samson-Corbeij – ziekenhuisapotheker
  • Harold Smeenge – industrieapotheker
  • Naomi Jessurun – apotheker geneesmiddel en maatschappij