Agenda

Startconferentie ‘De Apotheker in 2040’

Datum: 31/05/2023

Tijd: 13:00 - 21:00

Locatie: Midden-Nederland

De Startconferentie ‘De Apotheker in 2040’ vond plaats op woensdag 31 mei. Het doel hiervan is om zicht te krijgen op:

  • de trends en ontwikkelingen die een flinke impact hebben op rol, positie en activiteiten van apothekers;
  • de consequenties daarvan;
  • voor welke (verander)opgave dit apothekers stelt;
  • welke partijen bij deze veranderopgave betrokken zijn.

De 65 deelnemers waren apothekers en andere betrokkenen die een beeld hebben van trends en ontwikkelingen die impact gaan hebben op apothekers. Zij gingen aan de hand van een goed gestructureerd en afwisselend programma met elkaar in gesprek.

Het resultaat van de Startconferentie wordt gedeeld op deze website en in de Transitiecafés.

TransitieCafé #1 (op locatie)

Datum: 06/07/2023

Tijd: 13:30 - 17:30

Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Het eerste TransitieCafé vond plaats op donderdag 6 juli in Utrecht. Ruim 50 deelnemers zijn in dialoog gegaan over de gepresenteerde trends en ontwikkelingen die impact hebben op het beroep en de positie van apothekers. Tijdens het TransitieCafé zijn deze aangevuld en aangescherpt.

TransitieCafé #2 (online via Zoom)

Datum: 14/09/2023

Tijd: 19:00 - 22:00

Locatie: Online

Met een startconferentie op 31 mei hebben we de dialoog gestart. Een groep van 65 apothekers en niet-apothekers heeft toen gezamenlijk de trends en ontwikkelingen verkend die impact hebben op het beroep en de positie van apothekers. Vervolgens hebben zij gekeken voor welke uitdagingen en keuzes dit apothekers stelt. In het TransitieCafé delen we de opbrengst van de startconferentie. Met als doel om deze met elkaar te bespreken, aan te vullen en aan te scherpen.

Aanmelden voor het TransitieCafé

Webinar De Apotheker in 2040

Datum: 29/11/2023

Tijd: 10:00 - 12:00

Locatie: Online

Tijdens dit webinar wordt ingezoomd op een aantal trends en de gevolgen hiervan voor apothekers in 2040. Meer informatie volgt binnenkort.