Downloads

Schematische weergave van het hele traject

Beeldverslag Startconferentie 31 mei ’23

Beeldverslag TransitieCafé 6 juli ’23

Video met initiatiefgroepleden

Video van deelnemers Startconferentie

Beeldverslag TransitieCafé 14 september ’23

Beeldverslag TransitieCafé 9 oktober ’23

Resultaten eerste fase visietraject

Beeldverslag werkatelier
30 januari t/m 1 februari ’24

Video deelnemers werkatelier

Trends en ontwikkelingen

Beeldverslag TransitieCafé 5 maart 2024

Beeldverslag TransitieCafé 21 maart 2024