Downloads

Schematische weergave van het hele traject

Beeldverslag van de Startconferentie

Beeldverslag van het eerste TransitieCafé

Video met initiatiefgroepleden

Video van deelnemers Startconferentie

Beeldverslag van het tweede TransitieCafé