Deelnemers TransitieCafé scherpen visie op apotheker 2040 aan

7 maart, 2024

Vijftig deelnemers van het TransitieCafé hebben op 5 maart 2024 een eerste stap gezet in het verfijnen en verrijken van de conceptvisie op de apotheker in 2040. Zij zijn ook dieper ingegaan op de bijbehorende strategische agenda, met thema’s als positionering, gepersonaliseerde zorg, regie op data, regionale samenwerking en green medicine.

Het TransitieCafé maakt deel uit van een traject om een gedeelde toekomstvisie te ontwikkelen op de apotheker in 2040. Het traject biedt een platform voor apothekers en betrokkenen om samen aan de toekomst te werken. Tijdens het TransitieCafé zijn tien thema’s van de concept strategische agenda besproken, die de koers van de apotheker in de komende decennia bepalen. De focus ligt op:

  • Sterke positionering van apothekers: het definiëren van een krachtige en herkenbare rol en positie voor apothekers in de gezondheidszorg.
  • Gepersonaliseerde zorg: evidence-based, afgestemd op de zorgbehoeften van de patiënt.
  • Verstevigen van het fundament van apothekers: bereiding en ter hand stelling.
  • Intensieve samenwerking: zowel apothekers onderling als met andere betrokken partijen, onder andere om de (regionale) samenhang in de zorg te versterken.
  • Regie op data: het nemen van leiderschap in het beheer en gebruik van gezondheidsgegevens voor een effectieve, gepersonaliseerde zorgverlening.
  • Optimalisering en automatisering: het doorvoeren van een verdere digitalisering van de farmaceutische zorg, gericht op meer werkplezier.
  • Verduurzaming: het verminderen, hergebruiken en recyclen om bij te dragen aan een duurzame gezondheidszorg.
  • Toekomstbestendig onderwijs: het voorbereiden van toekomstige apothekers met relevante kennis en vaardigheden.
  • Proactief arbeidsmarktbeleid: een effectief antwoord op de tekorten op de arbeidsmarkt.
  • Bekostiging op basis van geleverde diensten en zorg: een vernieuwd bekostigingsmodel dat aansluit bij de zorg en waardering van de apotheker.

Bekijk het getekende beeldverslag.

21 maart: online TransitieCafé
Ter verdieping en verbreding van de dialoog over de apotheker in 2040, is er op donderdag 21 maart een online editie van het TransitieCafé. Ook dan worden de conceptvisie en strategische agenda besproken. Apothekers en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om mee te doen.

Meer informatie en aanmelden