Uitkomsten eerste fase visietraject ‘De apotheker in 2040’ in kaart

19 december, 2023

De uitkomsten van de eerste fase van het visietraject ‘De apotheker in 2040’ zijn in kaart gebracht. Het gaat om een verkenning van belangrijke gebeurtenissen uit het verleden, en om trends en ontwikkelingen die op de apotheker afkomen. Deze zijn in een brede dialoog met apothekers en niet-apothekers benoemd tijdens de Startconferentie en TransitieCafés eerder dit jaar. De resultaten tot dusver vormen een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van de visie op de apotheker 2040, met bijbehorende strategische agenda.

De rol van apothekers is onder invloed van mondiale en nationale ontwikkelingen in de afgelopen 75 jaar flink verschoven: van productzorg naar patiëntenzorg. De patiënt staat veel meer centraal. Apothekers richten zich inmiddels op een optimale farmacotherapeutische behandeling en begeleiding, passend bij de kenmerken en behoeften van patiënten en leidend tot een verbetering van de individuele of collectieve gezondheid. Vanuit verschillende perspectieven is verkend welke trends en ontwikkelingen hierop de meeste impact hebben. Dit zijn naar verwachting:

  • de toenemende en veranderende zorgvraag;
  • de toenemende schaarste in grondstoffen, geneesmiddelen, personeel en zorgbudget;
  • nieuwe technologische ontwikkelingen en digitalisering van de zorg;
  • het veranderende zorglandschap;
  • veranderingen in klimaat en milieu.

Bekijk alle uitkomsten in dit document

Volgende fase

Het visietraject staat voor een volgende fase, waarin gezamenlijk de koers wordt bepaald. Dit gebeurt opnieuw in een brede dialoog met apothekers en niet-apothekers. Het vervolg start met een meerdaags werkatelier eind januari 2024, waarin de visie en strategische agenda worden ontwikkeld. De presentatie hiervan vindt plaats tijdens twee TransitieCafés, zodat apothekers de mogelijkheid krijgen ze aan te scherpen en aan te vullen.

Wildcards werkatelier

Ook meewerken aan de uitwerking van de visie op de apotheker in 2040, met bijbehorende strategische agenda? Dat kan! Er is een beperkt aantal ‘wild cards’ beschikbaar voor het meerdaags werkatelier. Om kans te maken kunnen geïnteresseerden uiterlijk 8 januari 2024 hun motivatie sturen (met vermelding van hun telefoonnummer) naar info@apotheker2040.nl. Deelname aan het werkatelier is kosteloos. Fulltime aanwezigheid is noodzakelijk.

Data: dinsdag 30 januari 14.00 uur – donderdag 1 februari 12.30 uur (inclusief diners en twee overnachtingen)
Accreditatie: wordt aangevraagd