Visietraject ‘De Apotheker in 2040’ van start

17 maart, 2023

Het visietraject ‘De Apotheker in 2040’ is van start. Dit is een initiatief van alle beroepsgerichte apothekersverenigingen: de KNMP, NVZA, NIA, VJA, JongNVZA en Jong NIA. Het is een gezamenlijk traject waar zowel apothekers als andere belanghebbende partijen bij worden betrokken. De officiële aftrap van het visietraject ‘De Apotheker in 2040’ vindt plaats tijdens een startconferentie op 31 mei 2023.

Er spelen aanzienlijke veranderingen in de samenleving, zoals op de arbeidsmarkt, in de technologie, logistiek, ICT en het zorgstelsel. Deze veranderingen hebben een directe of indirecte impact op het farmaceutisch domein en daarmee op apothekers. De beroepsgerichte apothekersverenigingen willen zich zo goed mogelijk voorbereiden en verkennen welke impact de ontwikkelingen hebben op de rol, positie en werkzaamheden van apothekers. Zodat apothekers zoveel mogelijk zelf hun koers kunnen bepalen. 

Een essentiële stap in de voorbereiding is de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op ‘De Apotheker in 2040’, met bijbehorende strategische agenda. Een gezamenlijk uitgewerkte visie verbindt, biedt een nieuw perspectief, geeft richting aan de inzet van alle betrokkenen en inspireert om tot onderling afgestemde acties te komen.

Eerste stap: startconferentie

De visie wordt in een co-creatieproces ontwikkeld met alle relevante belanghebbenden. De eerste stap in dit proces is een startconferentie op woensdag 31 mei met 60 tot 70 deskundigen, waarvan 60% apotheker is en 40% niet-apotheker. De niet-apothekers komen onder meer vanuit universiteiten, overheden, verzekeraars, retail, ICT, industrie, voorschrijvers en patiënten.

Tijdens de startconferentie verkennen de deelnemers met welke trends en ontwikkelingen apothekers te maken krijgen. Vervolgens bepalen zij met elkaar voor welke uitdagingen en keuzes dit apothekers stelt in de komende decennia. Zij leiden daaruit de ‘opgave’ af waar apothekers en betrokken partijen voor staan.

Tweede stap: in dialoog met apothekers

Om zoveel mogelijk apothekers bij het proces te betrekken, worden in juli en september TransitieCafés georganiseerd. Apothekers en andere genodigden krijgen dan de mogelijkheid om in dialoog te gaan over de gepresenteerde trends en de gezamenlijke opgave. Ook kunnen zij deze verder aanvullen en aanscherpen. De eerste TransitieCafés vinden plaats op donderdag 6 juli (op locatie, ergens in Midden-Nederland) en op donderdag 14 september (online). Inschrijven hiervoor kan via dit formulier.

De gezamenlijke opgave wordt later, tijdens een meerdaags werkatelier, uitgewerkt in een visie 1.0 ‘De Apotheker in 2040’ en in een strategische agenda voor de korte en middellange termijn.

Meer informatie

Er is een initiatiefgroep samengesteld, die het traject leidt. De initiatiefgroep bestaat uit:

  • Aris Prins – Voorzitter KNMP en openbaar apotheker;
  • Claartje Samson-Corbeij – Voorzitter NVZA en ziekenhuisapotheker;
  • Harold Smeenge – Bestuurslid NIA en industrieapotheker;
  • Naomi Jessurun – Voorzitter Sectie AGM en apotheker geneesmiddel en maatschappij.

Bureau KaapZ ondersteunt de initiatiefgroep bij de organisatie van het visietraject en begeleidt de co-creatiesessies.

Vragen over het traject? Mail dan naar info@apotheker2040.nl.