Startconferentie ‘De Apotheker in 2040’ in beeld

12 juni, 2023

Van de startconferentie ‘De Apotheker in 2040’ is een getekend beeldverslag ontwikkeld. In dit beeldverslag staan onder meer de keuzes en uitdagingen waar apothekers volgens de deelnemers de komende periode voor komen te staan. De startconferentie op 31 mei 2023 was de officiële aftrap van het visietraject ‘De Apotheker in 2040’, dat in diverse werkvormen een vervolg krijgt.

De startconferentie telde 65 deelnemers waarvan 60% apothekers en 40% niet-apothekers. De niet-apothekers kwamen onder meer vanuit universiteiten, zorgverzekeraars, retail, ICT, industrie, voorschrijvers en patiënten. De startconferentie begon met een terugblik op de geschiedenis van de apotheker. Vervolgens maakten de deelnemers gezamenlijk een mindmap waarop trends en ontwikkelingen met impact op de rol, positie en activiteiten van apothekers in beeld zijn gebracht. Met het begrip van de geschiedenis en de trends en ontwikkelingen is gekeken voor welke keuzes en uitdagingen dit apothekers stelt.

Download het PDF bestand

Vervolgstap: TransitieCafés

De visie ‘De Apotheker in 2040’ wordt in een co-creatieproces ontwikkeld met alle relevante belanghebbenden. Een vervolgstap in dit proces is het organiseren van TransitieCafés in juli en september. Apothekers en andere betrokkenen krijgen dan de mogelijkheid om in dialoog te gaan over de gepresenteerde trends, ontwikkelingen en uitdagingen. Ook kunnen zij deze verder aanvullen en aanscherpen. De eerste TransitieCafés vinden plaats op donderdag 6 juli (op locatie, in Utrecht) en op donderdag 14 september (online). Inschrijven hiervoor kan via dit formulier.

Meer informatie

Vragen over het traject? Mail dan naar info@apotheker2040.nl.