Eerste TransitieCafé ‘De Apotheker in 2040’ in beeld

9 augustus, 2023

Het eerste TransitieCafé ‘De Apotheker in 2040’ is samengevat in een getekend beeldverslag. Ruim vijftig deelnemers gingen op 6 juli 2023 met elkaar in gesprek over de trends en ontwikkelingen die de komende jaren grote impact hebben op het vak en de positie van apothekers, en over de collectieve ambitie. Zij hebben deze verder aangevuld en aangescherpt. 

Tijdens het TransitieCafé hielden aanwezigen, bestaande uit onder meer openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, industrieapothekers en apothekers geneesmiddel en maatschappij, relevante trends en ontwikkelingen tegen het licht. Trends als personalised medicine, preventie, toename invloed Artificial Intelligence (AI), en grotere gezondheidsverschillen passeerden de revue (zie onderstaand beeldverslag). Bij de rol van de apotheker in 2040 werd onder meer gedacht aan taken herschikken, monitoring op afstand en specialiseren. De trends en ontwikkelingen en collectieve ambitie voor de apotheker in 2040 worden de komende tijd nog verder verdiept en aangescherpt.

Bekijk het getekende beeldverslag

Meedenken over de apotheker in 2040?

Wil je ook meedenken over de apotheker in 2040? Meld je dan aan voor het online TransitieCafé op donderdag 14 september (19.00 – 22.00 uur). Meer informatie en inschrijven kan via de agenda. Op de website staat ook meer informatie over het visietraject.

Het TransitieCafé is onderdeel van het visietraject ‘De Apotheker in 2040’, dat als doel heeft een gezamenlijke visie op de apotheker in 2040 te ontwikkelen – met bijbehorende strategische agenda. Het traject is gestart door alle beroepsgerichte apothekersverenigingen: de KNMP, NVZA, NIA, VJA, JongNVZA en Jong NIA.

Co-creatieproces

De TransitieCafés zijn het vervolg op de Startconferentie van 31 mei. De visie ‘De Apotheker in 2040’ wordt namelijk in een co-creatieproces ontwikkeld met relevante belanghebbenden. Tijdens de Startconferentie brachten 65 apothekers en niet-apothekers trends en ontwikkelingen in kaart met impact op de rol, positie en activiteiten van apothekers. Zij formuleerden ook een eerste aanzet voor een collectieve ambitie voor de apotheker in 2040. De collectieve ambitie wordt later, tijdens een meerdaags werkatelier, uitgewerkt in een visie 1.0 ‘De Apotheker in 2040’ en in een strategische agenda voor de korte en middellange termijn.