Trends en ontwikkelingen centraal tijdens tweede TransitieCafé ‘De Apotheker in 2040’

20 september, 2023

De opkomst van Artificial Intelligence (A.I.), ‘personalized medicine’ en de toenemende zorgvraag in combinatie met een krimpende arbeidsmarkt zijn een aantal van de meest genoemde trends en ontwikkelingen tijdens het tweede TransitieCafé binnen het project ‘De Apotheker in 2040’. Ruim vijftig deelnemers gingen op donderdag 14 september 2023 hierover met elkaar in gesprek. De online bijeenkomst is samengevat in een getekend beeldverslag.

De deelnemers bespraken trends en uitdagingen die er voor apothekers de komende jaren aankomen. Op basis daarvan wisselden zij uitgebreid van gedachten over de formulering van de collectieve ambitie. Hoe brengen we helder en scherp onder woorden waar we naar toe willen en waar we voor staan in 2040? De input van de TransitieCafé’s wordt meegenomen naar het meerdaags werkatelier eind januari 2024. Tijdens die bijeenkomst wordt de collectieve ambitie uitgewerkt in een visie 1.0 ‘De Apotheker in 2040’ en in een bijbehorende strategische agenda.

Bekijk het getekende beeldverslag

Co-creatieproces

De TransitieCafés zijn het vervolg op de startconferentie van 31 mei. De visie ‘De Apotheker in 2040’ wordt in een co-creatieproces ontwikkeld met relevante belanghebbenden. Tijdens de startconferentie brachten 65 apothekers en niet-apothekers trends en ontwikkelingen in kaart met impact op de rol, positie en activiteiten van apothekers. Zij formuleerden ook een eerste aanzet voor een collectieve ambitie voor de apotheker in 2040.

Meer weten?

Het visietraject ‘De Apotheker in 2040’ is een initiatief van alle beroepsgerichte apothekersverenigingen: KNMP, NVZA, NIA, VJA, JongNVZA en Jong NIA.

Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht aan info@apotheker2040.nl.