Om zoveel mogelijk apothekers bij het visietraject ‘De Apotheker in 2040’ te betrekken, worden in maart opnieuw TransitieCafés georganiseerd. Apothekers en andere genodigden krijgen dan de mogelijkheid om de visie en strategische agenda verder aan te vullen en aan te scherpen. Het TransitieCafé vindt plaats op dinsdag 5 maart (inloop vanaf 09.30 uur) in de Jaarbeurs Utrecht.

Deelnemers ontwikkelen tijdens het meerdaagse werkatelier (eind januari 2024) een visie en bijbehorende strategische agenda. De centrale vraag daarin is is: Hoe versterken wij het vak en de positie van apothekers in de zorg en samenleving richting 2040? Tijdens de TransitieCafés kunnen apothekers, maar ook andere geïnteresseerden zoals huisartsen, patiënten en beleidsmakers in de zorg, de stukken complementeren.

Meld je aan voor het TransitieCafé